Prisliste

Priser gjelder fra 1.februar 2023.
Prisene på mange av ytelsene er gradert fordi vanskeligheten/omfanget av arbeidet kan variere. Ta kontakt ved ytterligere spørsmål.

Ikke møtt til timeavtale eller avbestilling senere enn 24 timer før belastes med min. 1200,- pr time avsatt tid

 

Behandlinger

Priser fra

Konsultasjon undersøkelse av fast pasient

kr. 440-610-710,-

Tannfarget fylling 1 flater

kr. 900-985-1155,-

Tannfarget fylling 2 flater

kr. 1465-1590-1735,-

Tannfarget fylling 3 flater

kr. 1795-1970-2115,-

Midlertidig fylling

kr. 475-590-700,-

Røntgenbilde

kr. 145,-

Bedøvelse (enkel injeksjon)

kr. 210,-

Forebyggende behandling ved vanlig undersøkelse (fluorterapi, fjerning av bakterier og tannsten)

kr. 290-420-495,-

Fullkrone uten stift i metall-keramikk eller hel-keram

kr. 7160 - 8055,-

Broledd

kr. 7160 - 8055,-

Rotbehandling fortann/hjørnetann

kr. 3060 - 4605,-

Rotbehandling premolar

kr. 3835 - 5370,-

Rotbehandling molar

kr. 5115 - 7350,-

Ekstraksjon(fjerning av tann)

kr. 965 - 1665,-

Hygienetillegg

kr. 115,-