Espen Lindholm

Anestesilege Dr.med

Spesialist i indremedisin og anestesiologi. Erfaring fra anestesi virksomhet ved Sykehuset i Vestfold og Oslo Universitetssykehus.

Jeg er opptatt av å kunne gi pasienten en opplevelse av trygghet og selvkontroll i forbindelse med narkosen vi tilbyr for tannbehandlingen. Vi vet at enkelte pasienter trenger spesielle behov og vil forsøke å etterkomme disse innenfor faglig forsvarlighet. Vi benytter en kombinasjon av medikamenter som gir liten risiko for kvalme og oppkast etter narkose. Til tross for ofte omfattende tannbehandling, jobber jeg for at pasientene etter behandlingen skal ha mest mulig smertefrihet.